Bestyrelsen

Grøndalshuset er en selvejende institution, hvilket betyder at bestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for institutionen, samt kompetencen til at beslutte hvilke pædagogiske principper personalet skal arbejde efter.

Bestyrelsen afholder 4-5 bestyrelsesmøder om året.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller input til bestyrelsens arbejder.

Formand – Christopher Oldenburg, oldenburg.christopher@gmail.com
Næstformand – Julie Overgaard, ajo@hotmail.com
Medlem – Lise Rasmussen
Medlem – Celine Westerberg, celine@westerberg.it
Medlem -Heidi Hoang, heidinhihoang@hotmail.com