Børnehaven

I børnehaven skal børnene også have kysset og vinket farvel senest kl.  9.30 medmindre andet er aftalt.

I børnehaven er der ikke fast samling. Samling holdes når personalet skønner der er brug for det enten i mindre grupper eller i hele børnehavegruppen.

Formiddagen foregår gennem leg og aktiviteter. Det kan være aktiviteter de voksne sætter i gang såsom fotobøger, maleværksted,  træværksted, højtlæsning, fælles lege på legepladsen og ture. Nogle børn deltager i aktiviteterne andre leger med deres venner rundt omkring i huset og på legepladsen.

Oftest er det planlagt således at de forskellige gøremål er spredt – så nogle er ude af huset – nogle på legepladsen og nogle på stuerne. På denne måde bruger vi pladsen bedst muligt.

I perioder er der faste projekter for enkelte grupper det kan være “sø og vandhuller”, “dyrelorte”, oplympiade, Helles Privatskole eller cirkus..

Børnehaven spiser frokost omkring kl. 11.30 – om sommeren foregår det ofte på legepladsen eller på ture og om vinteren inde på stuen. Frokosten bliver ofte brugt til vigtige samtaler og fælles information – men mest til en fælles hyggestund.

Efter frokost skal personalet holde pause på skift, – derfor skal alle børnene ud og lege på legepladsen, så de voksne der er, ikke skal holde øje med børn i alle rum. Der bliver leget overalt, i alle kroge, skure og buske indtil ca.  kl. 14.00. Om vinteren kan det være at vi går tidligere ind – da vi ellers bliver stivfrosne. Om sommeren bliver vi ofte ude resten af dagen. Enkelte børn får lov at lege inde, når de er i gang med en rolig og god leg. De mindste børnehavebørn, der stadig har brug for en lur, puttes sammen med vuggestuebørnene på Grøn stue.

Alle børnene får et eftermiddagsmåltid med noget at drikke til, mellem kl. 14 og 15. Denne samlingsstund er også fælles hygge måske med højtlæsning, sange eller historier.

Resten af dagen leger børnene med og uden voksne – der hvor de har lyst til at være. Den sidste tid på dagen bliver også brugt på alle de nødvendige praktiske gøremål – legetøjet skal sættes på plads, blomsterne skal vandes, bordene tørres af og køkkenet skal ryddes. Nogle børn deltager i dette arbejde andre leger optaget af deres eget og vennerne.

Der hygges stille omkring de sidste børn der bliver hentet, – ofte med højt- læsning og lidt til maven.

Kl. 17.00 drejer vi nøglen om.

Hvis barnet er her sent er det vigtigt at I kommer lidt før kl. 17.00, så der er tid til at få tøj på og komme ud af døren i ro og mag.