Hverdagen

Grøndalshuset pædagogiske arbejde hviler på nogle antagelser om, hvad der skal til for at føle at man har et godt liv.

  • Tryghed og udfordring skal gå hånd i hånd
  • Grundtonen er kærlig, optimistisk og anerkendende
  • Venskabet og legen er et unikt fundament for læring

Trygge børn har energi til at erobre livet i al dets mangfoldighed.

Trygheden skal vokse igennem at personalet møder barn og forældre med indlevelse, glæde og nysgerrighed. Børnene skal opleve at personalet kan se hvad de har brug for – både når det er hjælp til svære ting og når det er udfordring til at komme videre med at udvikle nye færdigheder.

Når tilliden og trygheden er blevet en del af hverdagen skal personalet sørge for at barnet også møder tilpas med udfordringer så deres livsappetit hele tiden fristes.

Leg og legens betydning i Grøndalshuset

I legen har vi lov til at være dem vi er. Legen er en være form, en samværsform, hvor legen er en drivkraft i sig selv. I Grøndalshuset er legen den vigtigste aktivitet.

I Grøndalshuset ser vi ikke leg som noget, der skal afgrænses i forhold til mål, hvor legen skal være resultatorienteret.

Vores børn i Grøndalshuset bruger episoder fra deres virkelighed til deres lege.

Jeg sidder i sandkassen hvor et par piger er i gang med at lege med sand. “Nu kan du godt begynde at tælle ned”, siger en af pigerne til mig og sige “Gå væk fra jeres kager”

Pigerne leger “Bagedysten”, som de har set i tv.

I Grøndalshuset har vi meget respekt for børns leg. Vi er derfor meget opmærksomme på, at legen ikke skal have for mange afbrydelser, hvor der skal være tid til at lege og til at lege færdigt. Overgangene fra leg til noget andet skal være glidende og lette.

Vi forsøger at skabe legeuniverser, legedrømme og legemod. Og vi tilstræber at sikre en god legekultur. De voksne i Grøndalshuset spiller en stor rolle i børnenes leg. Vi forsøger at skabe de bedste rammer for børnenes lege, hvor legemiljøerne ikke skal være standardiseret, men åbne op for kreativitet og fantasi.

De voksne skal inspirere og gå med i børnenes legeunivers. Vi skal være nysgerrige og åbne i vores tilgang til legen ved at stille åbne spørgsmål, der retter legen fremad. Vi skal være rollemodeller og samspillende iværksættere.

Aksel tre år finder vores yogamåtter frem og fordeler dem i vores biblioteksrum. Han siger, “jeg laver samling og vi skal lave tigeren”.

Aksels gruppe laver yoga hver tirsdag.

I Grøndalshuset ser vi legen som en stor spiller i børnenes følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling. Når børn leger med hinanden afspejles deres virkelighed, hvor den største socialisering sker blandt børn, der leger med hinanden.

Legen er gådefuld og magisk. Det er børnenes univers og det er vigtigt, at vores praksis er med afsæt i dette.

Kontakt:
Nadia Ulendorf Thomsen – leder
Mobil: 24925844
Mail: nut@gentofte.dk