Historien bag

Grøndalshuset er oprindeligt et skovløberhus med beværtningsprivilegium. Det nuværende hus er fra 1909 og der har foregået mangt og meget i huset og de omkringliggende buskadser.:

” Fra umindelige Tider har man danset ved Grøndalshuset i Charlottenlund skov. I gamle dage – da, man ikke var så snerpet som i vor oplyste Tidsalder gik Dansen baade søndag og onsdag hele sommeren igennem.

” Hvis man vil se gratiøs dans, skal man ikke gå til Grøndalshuset. Men hvis man interesserer sig for et stykke folkeliv, som endnu ikke er bleven opslugt af den umættelige kultur, der gærne vil give alle – baade høje og lave – den samme Dannelsespolitur, kan man tilbringe et Par muntre Øjeblikke ved det gamle Skovløberhus med dets Gynge, Skydeapparat og Lysthuse for Familjer……

“Nu og da kan der opstå et lille Slagsmål, som dog hurtigt dæmpes ved Gendarmernes og en enkelt Politibetjents fredsstiftende Mellemkomst. For sikkerheds Skyld er der oven i Købet Arrestlokale paa selve Grøndalshus.

Uddrag fra *København ved aften’ 1937.

På et tidspunkt blev dansen nedlagt , hvornår ved vi ikke bestemt.

vores dejlige hus har levet en omtumlet og ikke helt ærbar tilværelse.

Tilværelsen her i huset er stadig omtumlet, om end på en helt anden måde. Nu er det børn der tumler  og nyder godt af de omkringliggende buskadser til hulebygning og anden leg. Bønderkarle og fiskere har heller ikke deres daglige gang her mere – og arresten har vi heldigvis slet ikke brug for!