Pædagogiske værdier

Bestyrelsen har kompetencen til at beslutte hvilke pædagogiske principper personalet skal arbejde efter. Det er besluttet at der skal arbejdes efter at opnå;

 Tryghed

 Selvværd

Social ansvar og bevisthed

Nysgerrighed og Naturbevidsthed

Demokratiske børn

Kropsbevidsthed

Disse nøgleord er indeholdt i den dagligdag vi forsøger at skabe for Jeres børn. I perioder sætter specielt fokus på enkelte af principperne.

Nedenfor kan du se og hente Grøndalshusets læreplan.

Tilsynsrapport

Her kan du læse den seneste tilsynsrapport samt personalets og en forælders høringssvar.