Tryghed

Det vigtigste for barnets tryghed i Grøndalshuset er, at barnet oplever at have en sikker base. Til en begyndelse i en kendt voksen der gør sig umage med at lære barnet og dets familie at kende. Senere i flere kendte voksne og børn. At der knyttes bånd mellem den voksne omsorgsperson/ personer og barnet.

En sikker base, hvorfra barnet kan udforske den lille verden på stuen og den lidt større i huset og på legepladsen. Barnet skal have en sikker fornemmelse af at det trygt kan bevæge sig på oplevelse, i forvisning om at det altid kan vende tilbage og blive passet på, få indlevelse og blive mødt med dets særlige behov.

Barnets fornemmelse af tryghed hænger snævert sammen med at forældrene føler sig trygge ved at forlade barnet og for en tid overlade omsorgen til personalet.

På de månedlige stuemøder gennemgår personalet løbende børnenes trivsel – hvem de er specielt knyttet til, hvad de er optaget af og hvad der udløser glæder og sorger. Her aftales også hvad og hvordan det enkelte barn eventuelt skal hjælpes i den kommende tid.

Vores erfaring er, at det er sådan, at et barn veksler mellem perioder hvor det er godt i gang med at udforske verden omkring sig med mægtigt gåpåmod og selvstændighed – og andre perioder hvor det er usikkert på dets formåen og placering i gruppen og derfor har stort behov for indlevelse, tæt voksenkontakt og hjælp til at finde gåpåmodet igen. Denne vekslen viser sig på mange måder, og kræver derfor mange former for indlevelse og handlen fra personalets side. Det kan være hjælp til at håndtere forskellige konflikter, hjælp til at finde hensigtsmæssige måder at udtrykke sig på , hjælp til at tage afsked og få plads til at savne eller hjælp til at komme i gang med en god leg.

Tryghed og tillid kræver løbende et stort samarbejde personalet imellem – og personalet og forældrene imellem. Trygheden hviler blandt andet på at personalet udviser ydmyghed og respekt overfor forældrene, som dem der kender barnet bedst og at personalet gør sig umage for at lære det enkelte barn og barnets familie at kende. Det fordre også respekt for personalets faglighed og ydmyghed overfor den til tider vanskelige opgave det er at forsøge at tilfredsstille mange forældres, forskelligartede / modsatrettede ønsker på deres børns vegne.

For at vi kan give børnene den fornødne tryghed fordrer det at forældrene og personalet løbende fortæller hinanden om vigtige hændelser og omstændigheder i barnets liv. De daglige udvekslinger er vigtige for at holde hinanden ajour om barnets gøren og laden.