Vuggestue

Vuggestuen holder dagligt samling kl. 9.30 hvor der serveres knækbrød, frugt og vand. Samlingen indeholder oftest sange og sanglege med fagter som børnene elsker.

I løbet af børnenes vuggestue- tid vil børnene få større og større glæde ved at kunne mere og mere i forbindelse med de forskellige sange / remser eller lege. Det er meget forskelligt, hvad børnene får ud af samlingen – nogle er dybt koncentreret om at forberede sig til en kommende fagt –  andre kommer med forslag til sange ved ordstumper, og atter andre kan sprogligt give udtryk for hvilke sange de vil synge. Der bliver også digtet nye sange på kendte melodier således at de enkelte børn kan indgå i teksten – det spreder stor lykke.

Efter samlingen går vi ud, hvis vejret tillader det. Børnene tager selv tøj på med en hjælpende hånd eller to fra personalet.

Vi indtager legepladsen. Nogle dage leger vi hjemme på legepladsen hele formiddagen, andre dage går vi tur til travbanen, stranden eller i skoven. Vi har også slotsparken og Grøndalssletten som faste udflugtsmål. Fælles for disse ture er at børnene har en høj grad af frihed til at tumle og råbe under åben himmel – men også at der er tid til fordybelse i de natur eller kultur fænomener vi møder undervejs. En gravko er jo lige så interessant som en tudse!

Når vejret er imod os bliver vi inde, hvor vi f.eks. leger, maler, læser historier, balancerer og hopper. Det kan også være vandlege eller hulebygning.

Omkring kl. 11 hjælper nogle af børnene med at dække bord. Vi spiser i fred og ro og synes det er vigtigere at måltidet foregår i en hyggelig stemning end at alle bordskikke overholdes. I sommerperioden tager vi tit madpakkerne med og spiser i det grønne.

Mellem 11.30 og 12.30 vaskes, skiftes, og hygges og der sluttes af med at børnene bliver puttet. De mindste børn sover i barnevogn eller krybbe. De større børn har deres egen madras som de sover på, på Grøn stue. De mindste børn kan have deres egen soverytme, nogen skal eksempelvis sove to gange om dagen.

Der er lytteapperat i liggehallen så vi til enhver tid, kan høre om der er børn der er vågne.

I den første del af sovestunden på Grøn stue er der en eller to voksne der slumrer med børnene. Sidst i sovestunden ligger børnene alene med en voksen der kigger ind jævnligt. Der er altid en voksen der har “opsyns- vagt” på Rød stue.

Personalet afvikler pause på skift imens børnene sover.

De fleste børn er vågne igen omkring kl. 14 –14.30. Opvågningen foregår også stille og roligt. Børnene får en ren ble, og der nusses, leges og læses på stuen.

Vi spiser eftermiddagsmad omkring kl. 14.30. Børnene får forskelligt frugt og brød hver dag. Eftermiddagsmåltidet er en hyggelig samlingsstund – hvor der også ofte synges.

Afhængig af vejr og årstid tilbringes den sidste del af dagen enten på stuen eller legepladsen. Børnene er enten optaget af deres egen leg med hinanden eller af at deltage i de forskellige praktiske gøremål. Der skal eksempelvis vaskes borde af, fejes, sættes tøj til vask o.lign.